Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Вільшаницька громада» (код ЄДРПОУ: 04370231) був реорганізований і увійшов до складу Ралівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
 
ВІЛЬШАНИЦЬКА ОТГ

припинила діяльність, увійшла до складу Ралівської громади

№9

В І Л Ь Ш А Н И Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

Самбірського району Львівської області

ХХХІ  сесія  УІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03 червня 2019  року №9

с.Вільшаник

 

Про затвердження Плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних

актів Вільшаницької сільської ради

на 2019 рік

 

 

       З метою здійснення сільською радою повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до пункту 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити План діяльності Вільшаницької сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики.

 

 

 

Сільський голова                                       Любов Ковалик

 

 

 

 

 

 

                                                                     Додаток

                                                                     до рішення ХХХІ сесії УІІ скликання

                                                                     від 03.06.2019 р. №9

 

ПОЛОЖЕННЯ

про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації, що перебувають у власності територіальної громади Вільшаницької сільської ради Самбірського району Львівської області

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади  Вільшаницької сільської ради (далі - комісія), її повноваження, права та порядок роботи.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, рішеннями Вільшаницької сільської ради, розпорядженнями Вільшаницького сільського голови та цим Положенням.

ІІ. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється згідно з розпорядженням голови сільської ради для продажу об’єктів малої приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.

2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб з числа депутатів Вільшаницької сільської ради та/або працівників виконавчого апарату Вільшаницької  сільської ради.

У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, підприємств, закладів тощо.

3. Основні принципи діяльності комісії:

 • дотримання вимог законодавства;
 •  колегіальність прийнятих рішень;
 • професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).
 1. Склад комісії та зміни до нього затверджуються розпорядженням Вільшаницького сільського голови.
 2. На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються розпорядженням Вільшаницького сільського голови на будь-кого із членів комісії.

5. До основних повноважень комісії належать:

- розроблення умов продажу та їх подання на затвердження голові сільської ради;

- визначення стартової ціни;

- визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;

- розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

- ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження голові сільської ради.

6. Комісія має право:

- під час розроблення умов продажу вносити пропозиції голові сільської ради щодо запитів до органів державної влади, підприємств, закладів стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

- вносити пропозиції сільському голові щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

- заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

ІІІ. Порядок роботи комісії

 1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
 2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.
 3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.
 4. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.
 5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
 6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження сільськомумиголові.

7. Секретар комісії забезпечує:

- підготовку матеріалів для розгляду комісією;

- виконання доручень голови комісії;

- підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.

У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.

9. Діяльність комісії припиняється розпорядженням Вільшаницького сільського голови.

                   Секретар ради                                 Оксана Гинда

Веб-сайти для сільських та селищних рад України - RADA.ORG.UA Веб-сайти для районних державних адміністрацій України - RDA.ORG.UA Веб-сайти для районних рад України - RAYRADA.ORG.UA Веб-сайти для міських та селищних рад України - MISKRADA.ORG.UA Розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


офіційні сайти «під ключ»
для органів державної влади

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua