Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Вільшаницька громада» (код ЄДРПОУ: 04370231) був реорганізований і увійшов до складу Ралівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
 
ВІЛЬШАНИЦЬКА ОТГ

припинила діяльність, увійшла до складу Ралівської громади

2018 - 2020рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням №26  

ХХІІІ позачергової сесії

VІІ скликання

Вільшаницької сільської ради

від 17 квітня 2018 року

 

 

 

 

ПРОГРАМА

Соціально-економічного розвитку Вільшаницької сільської ради(ОТГ) на 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

с. Вільшаник

2018рік

 

І. Вступ.

Програма соціально-економічного розвитку Вільшаницької сільської ради на 2018 -2020 рр. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні",  «Про стимулювання розвитку регіонів», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020р., затвердженої постановою Кабінету міністрів України №385 від 06.08.2014 р.

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної діяльності сільської ради на 2018-20рр., спрямовані на розвиток села – роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення сіл Вільшаницької ОТГ, а саме: с. Вільшаник, с. Глибоч, с. Лукавиця, с. Лопушно, с. Монастирець, с. Мала Спринька, с. Сприня, с. Трояни, с. Черхава.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету Вільшаницької сільської ради, субвенцій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

У процесі виконання Програми може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Вільшаницької сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

Завдання Програми будуть в цілому конкретизовані в галузевих програмах та Заходах програми соціально-економічного та культурного розвитку Вільшаницької сільської ради (ОТГ) на 2018-20 рр.

Програма соціально-економічного розвитку сільської ради на 2018 - 2020 рр. розроблена з метою вироблення єдиної політики розвитку  ОТГ у 2018-20 рр. та реалізації пріоритетів у соціально-культурній та економічній сферах.

Інструментами виконання Програми є цільові галузеві програми, затверджені відповідними рішеннями сільської ради, заходи яких увійшли як складові до програмних заходів в 2018-20рр.

Мета програми: за допомогою наявних ресурсів, виробничого, науково-технічного та інтелектуального потенціалів забезпечити розвиток села в межах розроблених показників.

 

 

  1. Характеристика демографічної ситуації

Демографічна ситуація, що склалась в селах Вільшаницької сільської ради, характеризується зменшенням кількості населення впродовж останніх 5-ти років. На фоні загальнодержавного та районного зменшення кількості жителів, 

Як і загалом в Україні, в Вільшаницькій сільській раді смертність перевищує народжуваність, так у 2017 році народилося  21 дітей, померло 40 осіб.

В селах Вільшаницької сільської ради зареєстровано близько 3119 осіб, але фактично в селі проживає, разом з не зареєстрованими мешканцями, понад 3500 осіб.

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селах Вільшаницької сільської ради, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом. 

Завдання сільської ради та центру соціальних служб:

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

     - запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;

- проведення інформаційних компаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;

    У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей  на території Вільшаницької сільської ради

Потрібно відмітити статистику по селам сільської ради:

-       багатодітні сім'ї  – 35;

-       діти-інваліди – 11;

-       діти, позбавлені батьківського піклування – 3;

-       неблагополучні сім’ї, що знаходяться на обліку – 2;

-       діти, що перебувають на обліку в службі у  справах неповнолітніх - 0.

 Протягом 2017 року Службою соціального захисту, спільно з Вільшаницькою сільською радою було надано близько 500 потребуючим сім’ям житлово-комунальні субсидії на електроенергію та газ, а також на закупівлю твердого палива та скрапленого газу. В цілому діяльність районного відділу характеризується стабільним рівнем забезпечення умов надання безкоштовних соціальних послуг в об’єднаній територіальній громаді сільської ради.

Сільською радою та закладами культури проводяться такі свята як  ВеликденьДень матері, День знань, День інвалідаДень св. Миколая. Проводиться сільське свято до Міжнародного Дня сім’ї, до Дня захисту дітей.

 

1.2. Характеристика основних проблем сільської ради

Основою, що забезпечить зростання економіки в 2018 році, стане виконання плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері. У цьому контексті наступний рік повинен стати роком проведення важливих структурних реформ з метою закладення фундаменту стійкого і довгострокового економічного зростання. Економічна та соціальна політика спрямовуватиметься на розв’язання наступних проблем:

- в соціальній політиці: недостатній розвиток ринку соціальних послуг; наявність прихованої заборгованості із виплати заробітної плати;

недостатній рівень заробітної плати по окремих підприємствах; ріст безробіття серед населення сільської ради;

- в гуманітарній сфері: недосконалий рівень діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я (реконструкція ФАПів, будівництво амбулаторії сімейної медицини), освіти та науки ( реконструкція Монастирецької ЗСШ І-ІІІ ст., добудова спортзалу у Вільшаницькій ЗСШ І-ІІІ ст., заходи по енергозбереженні у школах); недостатній рівень організації дозвілля (реконструкція НД с. Черхава, с. Сприня,с. Лукавиця, с. Монстирець, c. Лопушно);

- екологічні проблеми: недостатній розвиток індустріальних методів по роботі з побутовими та виробничими відходами; постійне зростання смертності та захворювання; погіршення якості питної води;

- організаційні та економічні проблеми: невідповідність вартості комунальних платежів якості наданих послуг; відсутність дієвого механізму довгострокового кредитування житлового будівництва і відповідно зменшення житлового будівництва; низька інноваційна активність підприємств; залежність основних бюджетоутворюючих галузей народного господарства від впливу природних умов та від кон’юнктури зовнішнього ринку;

- проблеми структурної реформи: висока вартість кредитних ресурсів; не прогнозовані ризики від введення нового Податкового кодексу; відсутність в регіоні кваліфікованих кадрів в галузі інновацій, трансферу технологій, та розвинутої інфраструктури інвестиційної діяльності, недостатній рівень фінансової підтримки малого бізнесу за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

 

1.3.  Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2018-20рр.

На території Вільшаницької ради функціонують наступні соціально-культурні, освітні та медичні заклади: 5 будинків культури, п’ять загальноосвітніх шкіл, п’ять бібліотек, шість храмів, один з яких є пам’яткою архітектурної спадщини, чотири ФАПи та амбулаторія. На території сільської ради працює 10 торгівельних закладів, 1 заклад громадського харчування,чотири приватні підприємства: з виготовлення кованих виробів, виробництва бруківки, виготовлення бетонних та піно-блоків, цех по розливу мінеральної води. На території сільської ради функціонують фермерські господарства з вигодівлі курей, свиней, ФГ «Білаки», де вигодовують корів.

Стратегічною метою сільської ради є виконання наступних робіт:                 

- поступове асфальтування доріг;

- поточні ремонти гравійних доріг;

- будівництво моста через річку Спринька;

- будівництво дитячого садка, амбулаторії, народного дому;

-реконструкції та поточні ремонти шкіл;

- реконструкції будівель народних домів;

- підтримка духовно-релігійних установ;

- розвиток дорослого та дитячого футболу;

- будівництво дитячих майданчиків;

- допомога сільським закладам освіти, медицини та культури;

- будівництво спортзалу;

- проведення вуличного освітлення;

- благоустрій кладовищ;

     - сприяння розвитку підприємництва.

 

ІІ. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

2.1.Будівництво та житлова політика

Основні цілі на 2018-20рр.

 створення сприятливих умов щодо вирішення питань стосовно виділення земельних ділянок під будівництва, в тому числі забудову доступного житла;

 забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями;

 розробка Схеми планування території громади.

 

Кількісні критерії , що будуть свідчити про реалізацію цілей

 збільшення обсягів будівництва житла порівняно з очікуваним у 2018 році на 10% ;

 створення динамічної бази даних про існуючу забудову з конкретизацією прив’язки об’єктів до певної території чи земельної ділянки;

 забезпечення врахування новітніх тенденцій і перспектив економічного розвитку території на основі розроблення Схеми планування території громади.

 

Основні завдання та заходи на 2018-20рр.

 сприяння в розробленні та оновленні містобудівної документації (схеми планування території громади);

 забезпечення сприятливих умов при виділенні земельних ділянок для будівництва житла, зменшення додаткових фінансових навантажень на забудовників ;

 здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла та формування списків таких осіб;

 сприяння в створенні безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями .

 

2.2.Розвиток інфраструктурних секторів

2.2.1.Дорожньо-транспортний комплекс

Основні цілі галузі на 2018-20рр.:

 забезпечення стабільного автобусного сполучення ;

 залучення інвестицій на реконструкцію і ремонт вулично-дорожньої мережі;

 розвиток мережі автодоріг загального користування місцевого значення, покращення транспортної доступності сільських населених пунктів;

 забезпечення безпеки руху на автошляхах, що сполучають населені пункти громади, та внутрішньо сільські вулиці, по яких здійснюється перевезення хворих до лікарняних закладів та учнів до навчальних закладів;  

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

 збільшення обсягів пасажироперевезень у порівнянні з очікуваними у 2018 році на 1,1%;

 зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на автошляхах району у порівнянні з очікуваними в 2018 році на 3 %;

Основні завдання та заходи на 2018-20рр.

 капітальний ремонт дорожнього покриття ділянок вулиць в Вільшанській об’єднаній територіальній громаді;

 Ремонти покриття доріг (загальна орієнтовна вартість робіт –528372 тис.грн.):

вул. Л.Українки, с. Вільшаник протяжність 1,5 км, орієнтовна вартість –299,314тис.грн.

вул. Центральна, с. Сприня, протяжність 350 м , орієнтовна вартість – 164,312 тис.грн.

вул. Сонячна, с. Черхава, протяжність 850 м , орієнтовна вартість – 221,165 тис.грн.

 обладнання місцевих доріг загального користування технічними засобами регулювання дорожнього руху у відповідності до норм .

 

2.2.2Вуличне освітлення

Основні цілі галузі на 2018-20рр.:

 забезпечення стабільного та якісного освітлення вулиць в населених пунктах, які входять до складу громади, що дасть можливість забезпечити спокійне життя людей у вечірній та нічний час (особливо пізньої осені та взимку)

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

 кількості травматизму в несвітловий час доби

 продовження часу роботи торгівельних закладів, закладів культури в сільських населених пунктах.

 

Основні завдання та заходи на 2018--20рр.

 проведення будівництва вуличного освітлення по ( загальна орієнтовна вартість -610 тис. грн.):

 

вул. Шевченка, с. Вільшаник, орієнтовна вартість – 120 тис.грн.

вул. Шкільна с. Черхава орієнтовна вартість – 90 тис.грн.

вул. Зарічна с. Монастирець орієнтовна вартість – 200 тис.грн.

вул. Центральна с. Сприня орієнтовна вартість – 100 тис.грн.

вул. І.Франка с. Вільшаник орієнтовна вартість – 100 тис.грн.

 

3.Підвищення соціальних стандартів

3.1.Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Основні завдання на 2018-20рр.:

 забезпечення пропаганди здорового способу життя;

 організовувати та проводити олімпіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;

 

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань

- вдосконалення сімейних цінностей;

- зміцнення фізичного та духовного здоров’я серед дітей та молоді.

- профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі та

соціально-небезпечних хвороб.

Основні завдання та заходи на 2018-20рр.:

 створення центру здорового способу життя для дітей та молоді на базі закладів освіти;

 Капітальний ремонт Монастирецької ЗСШ І-ІІІ ст. в с.Монастирець Самбірського району Львівської області

 

3.2.Охорона здоров’я

Основні цілі на 2018 -20рр.

Головною метою є поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх жителів району до медичних послуг належної якості.

3.2.1. Розвиток первинної медичної допомоги

Основні цілі на 2018-20рр.

 модернізація первинної медичної допомоги;

 запровадження електронного реєстру пацієнтів;

 створення стимулів для здорового способу життя сільського населення і здорових умов праці.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчить про реалізацію цілей

 зниження смертності населення;

 зниження смертності від туберкульозу на 30%.

 

Основні завдання та заходи на 2018-20рр.

 забезпечення Спринської амбулаторії сімейними лікарями;

 будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Вільшаник;

 покращення якості та доступності медичної допомоги населенню;

 забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

 забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

 виконання заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення;

 пріоритетний розвиток первинної медико – санітарної допомоги та приближення лікарської допомоги до сільського населення;

 удосконалення системи фінансування закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу;

 покращення матеріально –технічної бази підрозділів амбулаторії та ФАПів;

 

3.3.Освіта

Основні цілі на 2018 -20рр.

 будівництво дитячого садка в с. Вільшаник;

 забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості;

 покращення матеріально-технічного стану навчальних закладів громади.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей.

 збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою на 50 %.

 економія енергоресурсів на 10 відсотків.

 

Основні завдання та заходи на 2018-20рр.

 створити навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» на базі Монастирецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

 завершити будівництво дошкільного закладу в с. Вільшаник.

 

3.4.Культура

Основні цілі на 2018 -20рр.

 поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури громади;

 збереження національної культурної спадщини та розширення доступу населення до культурних надбань;

 подальший розвиток аматорського мистецтва, традиційної народної культури, музейної та бібліотечної справи.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 поліпшення матеріально-технічної бази на 5%;

 проведення більшої кількості культурно-мистецьких заходів;

 збільшення укомплектування бібліотечних фондів на 20%

 

Основні завдання та заходи на 2018 -20рр.

  • придбати комп’ютери в бібліотеки населених пунктів громади
  • щорічно проводити свята “День села “, продовжити практику проведення традиційних свят : «Свято Миколая», «Івана Купала», «Дня матері», «Дня Незалежності»
  • забезпечити подальший розвиток самодіяльної народної творчості, музичного, вокального, хореографічного, театрального, образотворчого і декоративно- прикладного мистецтва

3.5.Фізична культура та спорт

Основні цілі на 2018 -20рр.

  • підвищення активності жителів громади, особливо молоді до занять фізичною культурою і спортом.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

 підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою ;

 впровадження доступних та ефективних видів послуг (оздоровчі,рекреаційні,реабілітаційні) для різних груп населення району.

Основні завдання та заходи на 2018 -20рр.
 

  • організувати та проводити олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей і молоді
  • сприяти залученню коштів підприємств, установ та організацій для подальшого розвитку фізичної культури та спорту
  • Реконструкція спортивного майданчику із штучним покриттям розміром 42х22 м в с.Вільшаник Самбірського району Львівської області

 

IІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІЛЬШАНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села.

Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної діяльності, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

Фінансово-бюджетна діяльність - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.

В останні  роки сільський бюджет стабільний, що дозволяє виконувати його дохідну частину.  

Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від місцевих податків і зборів (земельний податок, орендна плата за землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо).

Однією з головних подій для села в останні роки стало утворення спільно з Монастирецькою сільською радою ОТГ. Це позитивно впливає на розвиток сільської ради та її бюджету.

У 2017 році виготовлено та затверджено нову нормативно-грошову оцінку землі в межах села – базова вартість одного м2 – 113,22 грн. (попередня діяла з 2009 р. – 72,22 грн./м2).  Згідно цієї оцінки вартість оренди та земельного податку на землю збільшилась в 1,5-2,0 рази, в залежності від місця розташування земельної ділянки.

 

Основні завдання та заходи на 2018 -20рр.:

Забезпечити виконання дохідної частини бюджету.

 Забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до сільського бюджету.

Внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що знаходяться в межах села, в частині орендної ставки та суми оплати.

Здійснювати продаж землі (викуп з оренди) за прийнятну вартість.  

Поглибити співробітництво з інвесторами, що отримали в минулі роки земельні ділянки в оренду на умовах вкладання інвестицій в розвиток села.

Очікувані результати:

Стабільне функціонування бюджетної системи.

 Збільшення дохідної частини сільського бюджету.

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах.

 

4.2. Розробки та виготовлення схем та проектів.

На сьогодні сільською радою виготовлено державні акти на право постійного користування земельними ділянками, на яких знаходяться об’єкти нерухомості комунальної власності та ділянки під перспективне будівництво на них об’єктів соціального та культурного призначення.

Виготовлено акти на земельні ділянки під приміщеннями сільської ради,  акти на право постійного користування під будівництво дитячого садка та сільського стадіону.

Згідно законодавства у разі відсутності даного акту неможливе будівництво чи капітальний ремонт об’єктів, що знаходяться на даній земельній ділянці.

В попередні роки також виготовлено понад 30 проектів на будівництво Народного дому, амбулаторії, дитячого садка, на реконструкцію існуючих Народних домів на території сільської ради, реконструкцію шкіл, на енергозбереження у школах та народних домах.

У 2018 році необхідно продовжувати роботи із виготовлення проектів асфальтування сільських доріг, реконструкції шкіл, будівництва дитячого садочку, амбулаторії, народного дому, впровадження енергозберігаючих технологій.

 

4.3. Поліпшення сільського середовища життєдіяльності, розвиток інфраструктури (благоустрій).

 

4.3.1. Розвиток дорожньої інфраструктури.

Загальна довжина доріг на території Вільшаницької ради складає 62,5 км. Довжина комунальних доріг на вулицях, де забудова домогосподарств складає понад 50%, складає – 28,0 км. З них заасфальтовано 18,7 км. В останні 4 роки заасфальтовано головні дорожні артерії сіл Черхава, Лукавиця, Монастирець, Сприня.

Загалом за останні сім років заасфальтовано комунальні дороги по дванадцяти вулицях, загальна протяжність асфальтного покриття тут склала близько 8 кілометрів.

 Як і в попередні роки, в 2018 році сільська рада звертатиметься до департаменту капітального будівництва Львівської ОДА з клопотанням про виділення коштів для асфальтування доріг села.

4.3.2.Вуличне освітлення.

Роботи щодо поліпшення вуличного освітлення потрібно продовжувати, необхідно встановлювати ліхтарі на ділянках, які цього потребують. Розробити проекти та розрахунки по освітленню  вулиць сіл Вільшаницької сільської ради на що потрібно виділення коштів з сільського бюджету  в кількості – 368 тис.грн.

 4.3.3.Благоустрій.

Велику увагу потрібно приділити роботам з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані несуть загрозу електромережам, останні п’ять років силами  Самбірського РЕМ та сільської ради  та підрядних організацій здійснено кронування та спиляно понад 30 дерев.

На центральних вулицях  проводиться покіс трави в середньому раз на три тижні.

Навесні, як і щороку, буде проведено технічний огляд та поточний ремонт дитячих майданчиків, а протягом року встановлено два нових.

В цьому році, як і в попередньому, сміття від населення вивозитиметься. Протягом року також забезпечується догляд за ставком шляхом прибирання сміття, покосу трави та чагарників.

До Великодня забезпечується вивіз сміття від сільських кладовищ,  спилювання аварійних дерев.

  Основні завдання та заходи на 2018-20рр.:

   Кронування дерев 

  Скошування трави по вулиці

  Вивіз твердих побутових відходів

  Технічне обслуговування мереж вуличного освітлення 

  Оплата електроенергії за освітлення вулиць села 

  Поточний ремонт дитячих майданчиків

  Придбання дитячих майданчиків

 Грейдерування ґрунтових доріг, поточний ремонт (ямковий) заасфальтованих доріг

  Придбання знаків (таблички для нумерації будинків)

  Капітальний ремонт доріг (асфальтування)

  Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення вулиць

  Благоустрій сільських колодязів

  Розчищення доріг від снігу

  Придбання контейнерів для збирання сміття  

 Проведення робіт по освітленю вулиць сіл

  Проведення  благоустрію кладовищ

Очікуваний результат:

 - забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування села;

- наведення благоустрою на сільських кладовищах;

- задоволення потреб дітей дитячими майданчиками;

- забезпечення належного стану комунальних доріг;

- забезпечення благоустрою та естетична привабливість сільських ставків.

 

5. Моніторинг та оцінка результативності реалізацію Програми

Моніторинг реалізації Програми буде здійснювати щоквартально  бухгалтерія Вільшаницької сільської ради.

Упровадження Програми проводитиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які реалізовуватимуться всіма суб’єктами територіального розвитку. 

  Заходи, які включені до Програми, стануть пріоритетними при фінансуванні як із місцевого бюджету, так і при надходження цільових коштів із бюджетів вищого рівня.

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок:

Державного фонду регіонального розвитку;

коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;

субвенцій, інших трансфертів із державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам;

коштів місцевих бюджетів;

коштів міжнародної технічної допомоги (МЕРМ);

коштів інвесторів, власних коштів підприємств та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

У ході моніторингу Програми вирішуватиметься ціла низка завдань:

контроль за реалізацією Програми в цілому;

оцінювання ступеня досягнення прогресу за цілями.

Показники для моніторингу збиратимуться за результатами кожного кварталу  реалізації Програми. На основі зібраних даних готуватиметься  звіт.

         Звіт скрадатиметься з переліку ключових показників за кожною ціллю, кожним пріоритетом або заходом. Буде містити інформацію про досягнення кожного об’єктивного пріоритету або виконання заходу, оцінювання можливостей досягнення поставлених цілей.

Моніторингові звіти будуть відкритими документами. 

 

Веб-сайти для сільських та селищних рад України - RADA.ORG.UA Веб-сайти для районних державних адміністрацій України - RDA.ORG.UA Веб-сайти для районних рад України - RAYRADA.ORG.UA Веб-сайти для міських та селищних рад України - MISKRADA.ORG.UA Розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


офіційні сайти «під ключ»
для органів державної влади

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua