Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Вільшаницька громада» (код ЄДРПОУ: 04370231) був реорганізований і увійшов до складу Ралівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
 
ВІЛЬШАНИЦЬКА ОТГ

припинила діяльність, увійшла до складу Ралівської громади

Додаток1

Додаток 1

                                                                                                           до рішення сесії Вільшаницької сільської ради

                                                                      "Про проект сільського бюджету Вільшаницької сільської ради на 2020 рік"

                                                                                  ДОХОДИ

                                                            місцевого бюджету на 2020 рік                                                    (грн)

                                                                                                                                                 Спеціальний фонд

       Код                         Найменування згідно                         Усього         Загальний

                             з Класифікацією доходів бюджету                                        фонд              усього           у тому числі

                                                                                                                                                               бюджет розвитку

         1                                           2                                             3                     4                     5                       6

   10000000  Податкові надходження                                        2888000,00      2885000,00         3000,00               0,00

   11000000  Податки на доходи, податки на прибуток,              1765000,00      1765000,00            0,00                  0,00

                   податки на збільшення ринкової вартості  

   11010000  Податок та збір на доходи фізичних осіб                1765000,00      1765000,00            0,00                  0,00

   11010100  Податок на доходи фізичних осіб, що                     1535000,00      1535000,00            0,00                  0,00

                   сплачується податковими агентами, із доходів

                   платника податку у вигляді заробітної плати

   11010400  Податок на доходи фізичних осіб, що                      200000,00        200000,00             0,00                  0,00

                   сплачується податковими агентами, із доходів

                   платника податку інших ніж заробітна плата

   11010500  Податок на доходи фізичних осіб, що                       30000,00          30000,00              0,00                  0,00

                   сплачується фізичними особами за результатами

                   річного декларування

   13000000  Рентна плата та плата за використання інших         110000,00        110000,00             0,00                  0,00

                   природних ресурсів 

   13010000  Рентна плата за спеціальне використання лісових    110000,00        110000,00             0,00                  0,00

                   ресурсів 

   13010100  Рентна плата за спеціальне використання лісових     60000,00          60000,00              0,00                  0,00

                   ресурсів в частині деревини, заготовленої в

                   порядку рубок головного користування 

   13010200  Рентна плата за спеціальне використання лісових     50000,00          50000,00              0,00                  0,00

                   ресурсів (крім рентної плати за спеціальне

                   використання лісових ресурсів в частині

                   деревини, заготовленої в порядку рубок

                   головного користування) 

   14000000  Внутрішні податки на товари та послуги                  40000,00          40000,00              0,00                  0,00

   14040000  Акцизний податок з реалізації суб`єктами                40000,00          40000,00              0,00                  0,00

                   господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

                   товарів 

   18000000  Місцеві податки                                                    970000,00        970000,00             0,00                  0,00

   18010000  Податок на майно                                                 550000,00        550000,00             0,00                  0,00

   18010200  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 15000,00          15000,00              0,00                  0,00

                   земельної ділянки, сплачений фізичними

                   особами, які є власниками об`єктів житлової

                   нерухомості 

   18010300  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 50000,00          50000,00              0,00                  0,00

                   земельної ділянки, сплачений фізичними

                   особами, які є власниками об`єктів нежитлової

                   нерухомості 

   18010400  Податок на нерухоме майно, відмінне від                  5000,00           5000,00              0,00                  0,00

                   земельної ділянки, сплачений юридичними

                   особами, які є власниками об`єктів нежитлової

                   нерухомості 

   18010500  Земельний податок з юридичних осіб                       80000,00          80000,00              0,00                  0,00

 

                                                                                                                                                 Спеціальний фонд

       Код                         Найменування згідно                         Усього         Загальний

                             з Класифікацією доходів бюджету                                        фонд              усього           у тому числі

                                                                                                                                                               бюджет розвитку

         1                                           2                                             3                     4                     5                       6

   18010600  Орендна плата з юридичних осіб                            260000,00        260000,00             0,00                  0,00

   18010700  Земельний податок з фізичних осіб                          65000,00          65000,00              0,00                  0,00

   18010900  Орендна плата з фізичних осіб                                75000,00          75000,00              0,00                  0,00

   18050000  Єдиний податок                                                    420000,00        420000,00             0,00                  0,00

   18050300  Єдиний податок з юридичних осіб                          230000,00        230000,00             0,00                  0,00

   18050400  Єдиний податок з фізичних осіб                              160000,00        160000,00             0,00                  0,00

   18050500  Єдиний податок з сільськогосподарських                 30000,00          30000,00              0,00                  0,00

                   товаровиробників, у яких частка

                   сільськогосподарського товаровиробництва за

                   попередній податковий (звітний) рік дорівнює

                   або перевищує 75 відсотків` 

   19000000  Інші податки та збори                                             3000,00              0,00               3000,00               0,00

   19010000  Екологічний податок                                               3000,00              0,00               3000,00               0,00

   19010300  Надходження від розміщення відходів у                    3000,00              0,00               3000,00               0,00

                   спеціально відведених для цього місцях чи на

                   об`єктах, крім розміщення окремих видів

                   відходів як вторинної сировини 

   20000000  Неподаткові надходження                                      71000,00          15000,00          56000,00               0,00

   21000000  Доходи від власності та підприємницької                 12000,00          12000,00              0,00                  0,00

                   діяльності  

   21080000  Інші надходження                                                  12000,00          12000,00              0,00                  0,00

   21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції                    12000,00          12000,00              0,00                  0,00

   22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від            3000,00           3000,00              0,00                  0,00

                   некомерційної господарської діяльності 

   22010000  Плата за надання адміністративних послуг               2900,00           2900,00              0,00                  0,00

   22012500  Плата за надання інших адміністративних послуг      2900,00           2900,00              0,00                  0,00

   22090000  Державне мито                                                        100,00             100,00               0,00                  0,00

   22090100  Державне мито, що сплачується за місцем                  100,00             100,00               0,00                  0,00

                   розгляду та оформлення документів, у тому

                   числі за оформлення документів на спадщину і

                   дарування  

   25000000  Власні надходження бюджетних установ                 56000,00             0,00              56000,00               0,00

   25010000  Надходження від плати за послуги, що                    56000,00             0,00              56000,00               0,00

                   надаються бюджетними установами згідно із

                   законодавством 

   25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними          56000,00             0,00              56000,00               0,00

                   установами згідно з їх основною діяльністю 

                   Усього доходів (без урахування                          2959000,00      2900000,00        59000,00               0,00

                   міжбюджетних трансфертів)

   40000000  Офіційні трансферти                                             13298600,00    13298600,00           0,00                  0,00

   41000000  Від органів державного управління                       13298600,00    13298600,00           0,00                  0,00

   41020000  Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 4077000,00      4077000,00            0,00                  0,00

   41020100  Базова дотація                                                     4077000,00      4077000,00            0,00                  0,00

   41030000  Субвенції з державного бюджету місцевим             8064200,00      8064200,00            0,00                  0,00

                   бюджетам

 

                                                                                                                                                 Спеціальний фонд

       Код                         Найменування згідно                         Усього         Загальний

                             з Класифікацією доходів бюджету                                        фонд              усього           у тому числі

                                                                                                                                                               бюджет розвитку

         1                                           2                                             3                     4                     5                       6

   41033900  Освітня субвенція з державного бюджету                7558300,00      7558300,00            0,00                  0,00

                   місцевим бюджетам 

   41034200  Медична субвенція з державного бюджету              505900,00        505900,00             0,00                  0,00

                   місцевим бюджетам 

   41040000  Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим           1157400,00      1157400,00            0,00                  0,00

                   бюджетам

   41040200  Дотація з місцевого бюджету на здійснення             1157400,00      1157400,00            0,00                  0,00

                   переданих з державного бюджету видатків з

                   утримання закладів освіти та охорони здоров`я

                   за рахунок відповідної додаткової дотації з

                   державного бюджету

        X        Разом доходів                                                    16257600,00    16198600,00       59000,00               0,00

     Секретар ради                                                                                                   Гинда О.М.

Веб-сайти для сільських та селищних рад України - RADA.ORG.UA Веб-сайти для районних державних адміністрацій України - RDA.ORG.UA Веб-сайти для районних рад України - RAYRADA.ORG.UA Веб-сайти для міських та селищних рад України - MISKRADA.ORG.UA Розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


офіційні сайти «під ключ»
для органів державної влади

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua